rekeningnummer van de scholen:: BE47 7512 0050 3080 0012 AXABBE22 (voor de  Betaling van de schoolfacturen)
rekeningnummer van Het oudercomité: BE36 7512 0442 1981 AXABBE22

Ons team van leerkrachten

Directie

Dubois Fabienne: Vrije.Basisschool.Sint-Katrien @ telenet.be

  0499 / 20.92.30         fabienne.dubois @ sintlievenkbo.be

 

Kleuterleidsters

Vlinderjuf
Goossens Vicky: vbssteenhuize.peuterklas@telenet.be

vicky.goossens @ sintlievenkbo.be

1ste kleuterklas 

Van Den Berghe Wendy:   vbssteenhuize.eerstekleuterklas@telenet.be

wendy.vandenberghe @ sintlievenkbo.be

 tweede kleuterklas
De Pril Ingrid: vbs.steenhuize.tweedekleuterklas@telenet.be

 ingrid.depril @ sintlievenkbo.be

 derde kleuterklas

Corrijn Kathleen: vbssteenhuize.derdekleuterklas@telenet.be

kathleen.corrijn @ sintlievenkbo.be

 

Lager onderwijs

eerste leerjaar

Meuleman Kathleen: vbssteenhuize.eersteleerjaar @ telenet.be

kathleen.meuleman @ sintlievenkbo.be

 tweede leerjaar

Daem Cecile: vbssteenhuize.tweedeleerjaar @ telenet.be

cecile.daem @ sintlievenkbo.be

Els Van brantegem : els.van.brantegem@sintlievenkbo.be 

derde leerjaar                                          

Eeckhout Lien: vbssteenhuize.derdeleerjaar @ telenet.be

lien.eeckhout @ sintlievenkbo.be

vierde leerjaar

Bellens Krisha: vbssteenhuize.vierdeleerjaar @ telenet.be

 

 

vijfde leerjaar

Barbé Charlotte: vbssteenhuize.vijfdeelerjaar @ telenet.be

 

zesde leerjaar

Galle Christine: vbssteenhuize.zesdeleerjaar @ telenet.be

christine.galle @ sintlievenkbo.be

 

Turnlerares

Hemerijckx Hilde             

hilde.hemerijckx @ sintlievenkbo.be

 

Zorgcoördinator

Roeland Isabelle:   vbssteenhuize.zorgklas @ telenet.be

isabelle.roeland @ sintlievenkbo.be

 

Kinderverzorgster : Kathleen Cooman  

Administratieve Medewerker

Haustraete Sabine: vbs.steenhuize @ telenet.be

sabine.haustraete @ sintlievenkbo.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van het schoolbestuur

 

Raad van Beheer van de V.Z.W. Vrije Basisschool ‘Sint-Katrien’

Kloosterberg 25 te 9550 Steenhuize

 

Voorzitter :

Mr. Baele Herman

Schipstraat 41

9550 Sint-Lievens-Esse

Tel. 054/50.08.33

 

Secretaris en penningmeester :

Mr. Beeckmans Luk

Winkelstraat 1

9550 Steenhuize-Wijnhuize

Tel. 054/50.17.79

 

Mr. Bral Theo

Assestraat 10

9550 Steenhuize

Tel. 054/50.30.15

 

Mevr. Impens Jenny

Groenstraat 109

9406 Outer

Tel. 054/33.03.67

 

Mr. Van Asselt Geert

Holmanstraat 34

9550 Steenhuize-Wijnhuize

Tel. 054/56.99.91

 

Mevr. Van Geyt Hilda

Holmanstraat 15

9550 Steenhuize-Wijnhuize

Tel. 054/50.14.39

 

 

 

 

 

 

OPVOEDINGSPROJECT VRIJE BASISSCHOOL ‘SINT-KATRIEN’

 

Onze school is een gemeenschap van velen.

Ieder is op een verschillende manier erbij betrokken, maar steeds verantwoordelijk met al de anderen.

Zo bouwen we aan een school als gemeenschap. 

Wij willen ons positief instellen als directie, leerkrachten en ander personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, CLB, om tot een goede samenwerking te komen.

 

ONZE BASISDOELEN

 

 

A. Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind.

 

B. Opkomen voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen : dit gebeurt op verschillende vlakken : verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk, creatief, m.a.w. de ontplooiing van hoofd, hart en handen.

 

C. Als school open staan voor onze samenleving. Zorgen voor een aangename sfeer waar elke participant zich goed kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien.

 

D. Kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking.

 

E. Als katholieke school leven vanuit het woord van Jezus Christus. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.

 

 

 

Bezoek ons ook op facebook!