Inschrijvingen Kleuters

Voor de inschrijving van je kind kan je steeds terecht op de school.

Bij de inschrijving is er steeds een document nodig ter controle van de geboortedatum:

 

  • kopie / ISIS kaart
  • KIDS - ID
  • uittreksel van de geboorteakte
  • kopie / trouwboekje

 

Kleuters mogen aanwezig zijn op school na de volgende instapdata, na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden:

  • Kindjes geboren tot  en met...

 

1 maart 2015

6 mei 2015

8 juli 2015

1 augustus 2015

19 augustus 2015

16 oktober 2015

14 november 2015

 

stappen ten vroegste in na...

 

de zomervakantie

de herfstvakantie

de kerstvakantie

de teldag

de krokusvakantie

de paasvakantie

Hemelvaart

 

dus vanaf...

 

vrijdag 1 september 2017

maandag 6 november 2017

maandag 8 januari 2018

donderdag 1 februari 2018

maandag 19 februari 2018

maandag 16 april 2018

maandag 14 mei 2018

Is uw kindje later geboren?

 

Dan mag het pas instappen in het schooljaar 2018-2019!

Lesuren

  • maandag

8.50 - 12.00 u. en 13.00 - 15.40 u.

  • dinsdag - donderdag - vrijdag

8.50 - 12.00 u. en 13.15 - 15.40 u.

  • woensdag

8.50 - 12.00 u.

 

studietoelage

Surf naar www.studietoelagen.be

Je kunt je aanvraag indienen van 1 augustus tot en met 1 juni.

Hulp nodig? Bel gratis 1700 of stel je vraag via het contactformulier op:

www.studietoelagen.be

Rekeningnummers

  • rekeningnummer voor de maandelijkse facturen: warme maaltijden, drankenkaarten, abonnementen, …

BE35 0689 0990 9537 Belfius (domiciliëring, info volgt)

 

  • rekeningnummer van het oudercomité: voor bepaalde activiteiten en zwemmen i.s.m. oudercomité

BE36 7512 0442 1981

voor- en naschoolse opvang Buiteling

's morgens

 

van 6.30 uur tot aan het begin van de school worden de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken van de gemeentelijke opvangdienst "De Buiteling". Men dient hiervoor vooraf in te schrijven.

 

's avonds

 

wanneer de school gedaan is, kunnen de kinderen op school zelf naar de gemeentelijke opvangdienst. Men dient hiervoor ook vooraf in te schrijven.

 

Buitenschoolse kinderopvang "De Buiteling"

Herzele: 053 60 62 13 (om in te schrijven)

Steenhuize: 0491 71 34 96

© Tom Bruylandt 2016 - VBS Sint Katrien - Kloosterberg 25, 9550 Steenhuize  - Telefoon 054/50 00 88