Het opvoedingsproject

Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is op een verschillende manier erbij betrokken, maar steeds verantwoordelijk met al de anderen. Zo bouwen we aan een school als gemeenschap.

 

Wij willen ons positief instellen als directie, leerkrachten en ander personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, CLB, om tot een goede samenwerking te komen.

Onze basisdoelen

  • Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind.

 

  • Opkomen voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen : dit gebeurt op verschillende vlakken : verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk, creatief, m.a.w. de ontplooiing van hoofd, hart en handen.

 

  • Als school open staan voor onze samenleving. Zorgen voor een aangename sfeer waar elke participant zich goed kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien.

 

  • Kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking.

 

  • Als katholieke school leven vanuit het woord van Jezus Christus. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.

¬© Tom Bruylandt 2016 - VBS Sint Katrien - Kloosterberg 25, 9550 Steenhuize  - Telefoon 054/50 00 88